Kunstig intelligens i Norge

Vil du lære mer om kunstig intelligens i Norge? AI+ er en internasjonal konferanse med noen av landets fremste foredragsholdere innen anvendt kunstig intelligens.

AI+ er en ny, digital konferanse som er organisert av Smart Innovation Norway, eSmart Systems, Institutt for energiteknikk (IFE) og Halden kommune. 

 

Konferansen ble holdt for første gang i september 2020. Konferansen handler om anvendt kunstig intelligens (KI), og hvordan norske bedrifter kan lykkes ved bruk av denne teknologien.

Våre foredragsholdere

Vårt mål er å skape en inspirerende arena for kunnskapsdeling og diskusjoner om kunstig intelligens i Norge. Vi kommer også til å presentere flere av de nyeste produktene innen KI.

 

Til konferansen kommer noen av landets fremste eksperter innen datadrevet økonomi, innovasjon og KI. Blant våre foredragsholdere er statsminister Erna Solberg, professor Tor W. Andreassen og eksperter i store teknologiselskaper som Microsoft og Snapchat. 

 

Den digitale konferansen er åpen for alle, uansett alder og kunnskapsnivå. Våre foredragsholdere kommer til å dele sin kunnskap om temaer som smarte byer og mobilitet, miljø og bærekraft, etikk, lover og reguleringer innen AI.

Det unike kompetansemiljøet bak AI+

AI+ ønsker å være en ledende konferanse for kunstig intelligens i Norge. Institutt for Energiteknikk (IFE), Halden kommune, Smart Innovation Norway og eSmart Systems er pådriverne bak den årlige konferansen. Halden kommune har satt seg som mål å bli Norges mest innovative kommune, og kommunen har allerede etablert et unikt kompetansemiljø innen KI. 

 

På våre årlige konferanser får du høre foredrag fra noen av lederne i disse organisasjonene, og du får vite mer om Haldens satsning på kunstig intelligens i Norge.

Les mer: Konferanse om kunstig intelligens (AI)

Hva er kunstig intelligens?

Kunstig intelligens forkortes ofte til KI (på norsk) eller AI (på engelsk) som står for artificial intelligence. Det er mange forskjellige definisjoner på hva KI egentlig er, men regjeringen definerer kunstig intelligens som «systemer som utfører handlinger, fysisk eller digitalt, basert på tolkning og behandling av strukturerte eller ustrukturerte data, i den hensikt å oppnå et gitt mål».

 

KI er ikke bare noe vi kommer til å se mer og mer av i fremtiden, det er også noe som allerede omgir oss i hverdagen uten at vi tenker så mye over det. 

 

Dette kan for eksempel være chatboter som svarer på enkle spørsmål, digitale assistenter som Siri og Alexa eller anbefalingene som kommer opp etter man har sett en film på Netflix eller hørt en sang på Spotify.

maskinlaring-er-en-type-kunstig-inntelligens

Maskinlæring og dyp læring

KI virker ved at et dataprogram tar avgjørelser ut fra et sett med instruksjoner som den har blitt programmert til på forhånd. Innenfor KI snakker man ofte om maskinlæring og dyp læring. Maskinlæring består av en rekke teknikker som gjør datamaskinen i stand til å finne mønstre og håndtere store mengder med data på en intelligent måte. 

 

Dyp læring er en avansert form for maskinlæring som benytter seg av såkalte nevrale nettverk, et nettverk av algoritmer som er inspirert av hjernens struktur. 

Fordeler og ulemper ved KI

Det er mange fordeler ved å bruke KI i arbeidslivet, og de siste årene har flere og flere bedrifter blitt interessert i å benytte seg av denne teknologien.

 

Ved å ta i bruk KI kan man automatisere enkle og repeterende arbeidsoppgaver, slik at de ansatte kan bruke tiden sin på andre ting. Roboter som er drevet av KI trenger ikke pauser slik som vi mennesker gjør, noe som gjør det mulig å utføre store mengder arbeid mye rimeligere og mer effektivt. 

 

Mange er imidlertid bekymret over hvordan verden kommer til å bli dersom mennesker blir erstattet med roboter. Bekymringene går på at det vil føre til høyere arbeidsledighet og et tøffere arbeidsmarked. 

 

I tillegg er det mange menneskelige funksjoner robotene ikke kan erstatte – de fleste av oss vil for eksempel heller bli møtt av en sykepleier på et sykehus enn en robot.

Bruk av kunstig intelligens i Norge

KI er et område i sterk vekst både globalt og her i Norge. I 2020 viste en undersøkelse utført av Norstat på vegne av Computas at én av fire bedriftsledere planla å ta i bruk KI i 2021. 

 

Regjeringen har også utviklet en nasjonal strategi for kunstig intelligens i Norge, som skal bidra til å få flere til å ta i bruk denne teknologien. I denne strategien nevnes medarrangør av AI+, Cluster for Applied AI, og klyngens nettverk som en del av løsningen.

Norges ledende AI-konferanse

Satsningen på kunstig intelligens i Norge gjør at både ledere, ansatte og studenter kommer til å ha behov for mer kunnskap rundt dette feltet. Selv om det ligger et enormt potensial i bruk av KI, er det fortsatt mange som ikke vet hvordan de kan benytte seg av det i praksis. 

 

Derfor gikk Smart Innovation Norway, eSmart Systems, Institutt for energiteknikk (IFE) og Halden kommune sammen om å arrangere det som nå er Norges ledende konferanse om anvendt KI.

 

Målet med konferansen er å dele informasjon om teknologien, vise hvilke muligheter den gir og hvordan teknologien kan skape bærekraftige arbeidsplasser. 

Bestill billetter i dag

Vil du delta på et av årets mest inspirerende konferanser? Bestill dine billetter til AI+ i dag! Konferansen er digital og avholdes 19.-20. mai 2021.

 

Hvis du lurer på noe angående AI+ eller kunstig intelligens i Norge, send oss en e-post: info@aiplus.no. Vi hjelper deg gjerne!