Erna Solberg.jpg

ERNA
SOLBERG

Prime Minister of Norway

Erna Solberg er politiker, Norges statsminister siden 2013.

Statsråd 19. oktober 2001-17. oktober 2005, sjef for Kommunal- og regionaldepartementet.

Statsminister 16. oktober 2013-

 

Erna Solberg vokste opp i Bergen. Etter skoleår på Nygård skole og Langhaugen videregående skole, tok hun examen artium i 1979. Deretter studerte hun sosiologi, sammenlignende politikk, statistikk og statsvitenskap ved Universitetet i Bergen, der hun fikk graden cand. mag. i 1986. I 1988 avla hun deleksamen i sosialøkonomi hovedfag ved samme universitet.

Solberg kom med i politisk arbeid som gymnasiast, i Unge Høyre, Operasjon Dagsverk og Norges Gymnasiastsamband. I studietiden hadde hun verv i Bergen bystyre, Bergen skolestyre, Bergen og Hordaland Unge Høyre, Bergen Konservative Studenterforening, Sandviken Høyre og Bergen Høyre. I 1989 ble hun valgt til Stortinget som representant for Høyre i Hordaland, et verv hun har hatt siden – med unntak av årene som statsråd 2001-2005.

I løpet av stortingsperioden 2009-2013 drøftet Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre et mulig regjeringssamarbeid etter valget i september 2013. Da valget ga disse partiene flertall, ledet Solberg sonderinger og forhandlinger med sikte på dette. Kristelig Folkeparti og Venstre valgte å ikke gå med i regjering, og inngikk i stedet en avtale om samarbeid med de to andre partiene, som fortsatte regjeringsforhandlingene.

Da Høyre og Fremskrittspartiet var klare til å danne regjering, søkte Jens Stoltenbergs andre regjering avskjed 14. oktober 2013, etter å ha presentert sitt forslag til statsbudsjett for 2014. Solberg fikk i oppdrag å danne ny regjering, og 16. oktober 2013 fant regjeringsskiftet sted.

Ved regjeringsskiftet var Solberg Høyres parlamentariske leder, og hadde i siste stortingsperiode vært medlem av helse- og omsorgskomiteen, den utvidede utenriks- og forsvarskomite og valgkomiteen. Hun hadde tidligere vært medlem av blant andre finanskomiteen og kommunalkomiteen, og leder av Stortingets delegasjon til NATOs parlamentarikerforsamling.

Solberg har vært Høyres leder siden 2004.

The AI+ conference is made by:

SIN_logo_wht_NY.png
Ife_hvit.png
ByvaapenMedNavnetrekkBREDDE_2linjer_Nega
esmart logo hvit.png
CAAI_logo_hvit_liggende.png

Contact us at info@aiplus.no

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • LinkedIn
  • White Instagram Icon