AI-teknologi

Det er ingen tvil om at AI-teknologi har kommet for å bli, men hva er det egentlig og hva kan det brukes til?

AI-konferanse

AI+ er en årlig internasjonal konferanse som omhandler temaet “anvendt kunstig intelligens”. Hensikten er å gi norske og internasjonale miljøer en plattform for å dele kompetanse og informasjon innen fagfeltet artificial intelligence. 

Hva er AI-teknologi?

Artificial intelligence (AI) handler om å la en datamaskin simulere menneskelig intelligens. AI-teknologi kan forklares som en datamaskin som klarer å løse oppgaver uten å få instruksjoner på hvordan det skal gjøres. For å få til dette må man bygge systemer som kan tolke innhentet data, og på bakgrunn av dette utføre en handling som har til hensikt å oppnå et spesifikt mål. 

 

På norsk kalles det kunstig intelligens (KI) og kort sagt handler det om “intelligente” datasystemer som er i stand til å løse problemer, i tillegg til å lære av egne feil og erfaringer. AI-teknologi omfatter alle intelligente systemer, men det er vanlig å dele fagområdet inn i regelbaserte modeller (ekspertmodeller) og datadrevne modeller (maskinlæring). 

ai-teknologi-kan-simulere-menneskelig-intelligens

Maskinlæring

Maskinlæring er kanskje det vi forbinder mest med AI-teknologi. Dette dreier seg om systemer som er designet for å lære. Enkelt forklart betyr det at programmet ikke kan noe som helst når det begynner, men etterhvert som det tolker data og utfører handlinger vil det lære. På samme måte som vi mennesker lærer å spille gitar eller andre ting vi øver på.

 

Maskinlæring har et bredt spekter av bruksområder, og brukes i alt fra programmer i smarttelefoner til selvkjørende biler. Et eksempel på maskinlæring, som vi omgir oss med i hverdagen, er søkemotorer som foreslår søkeord til deg på grunnlag av data fra tidligere søk og annen brukeratferd. 

Opprinnelsen til kunstig intelligens

I 1950 ble grunnlaget for artificial intelligence som eget forskningsfelt utgitt av Alan Turing.  Han var en matematiker og datamaskinpionér. Turing ville finne ut om det var mulig å konstruere systemer som er intelligente. 

 

For å bestemme om en maskin er intelligent eller ikke, formulerte han Turing-testen. Her skal en objektiv person inngå en skriftlig dialog med en annen person og en datamaskin. Dersom vedkommende ikke er i stand til å skille maskinen fra personen, kan maskinen betraktes som “intelligent”.

 

Per i dag har ingen maskiner klart å bestå testen, og ifølge dataconomy.com må vi forstå hvordan menneskehjernen fungerer på algoritmenivå for å virkelig rykke frem i AI-teknologien.  

Bruksområder for AI

Artificial intelligence kan brukes til utrolig mye. Det kan brukes i ulike bransjer og sektorer til å utføre et bredt spekter av oppgaver. Eksempler på oppgaver AI-teknologi kan bistå med er: 

 

  • Analyse og databehandling

  • Annonsering

  • Markedsføring- og salgsautomatisering

  • Prognoser og planlegging

  • Kunnskapsformidling

 

Markedsføring: Innen markedsføring brukes AI-teknologi blant annet til programmatiske annonse- og mediekjøp. Anbefalte søkeord på Google, og anbefalte filmer og serier på Netflix er også eksempler på hvordan slik teknologi kan brukes innen markedsføring.

 

Helse: Innen helsesektoren kan for eksempel AI-teknologi brukes til å tolke medisinske bilder, samt forutse sykdommer som demens og diagnostisere sjeldne sykdommer. 

 

Finans: Finanssektoren er også et område der artificial intelligence er høyst relevant. Ved hjelp av kunstig intelligens kan bedrifter innen finans lete etter mønstre og avvik i transaksjoner og lignende. På den måten kan man avsløre svindlere og annen ulovlig aktivitet. 

Fordeler og ulemper med AI

Det er mange positive sider med artificial intelligence. Nedenfor har vi ramset opp noen fordeler ved å ta i bruk AI-teknologi i arbeidslivet:

 

  • Det automatiserer enkle og repeterende arbeidsoppgaver

  • Roboter som baseres på AI trenger ikke pauser, slik vi mennesker gjør

  • Store mengder arbeid kan utføres rimeligere og mer effektivt

Fallgruver med AI-teknologi

Når en maskin tar over en oppgave for mennesker, betyr det også at den ansatte får frigjort tid til andre oppgaver, noe som høres vel og bra ut. Det som kan skape bekymring er hva som skjer hvis automatisering av arbeidsoppgaver tar over stadig større deler av arbeidshverdagen. Mange frykter å bli erstattet med maskiner på arbeidsplassen. 

 

En annen bekymring, som også stiller krav til retningslinjer for bruken av AI, er det etiske perspektivet. For at et system skal kunne utføre en oppgave kreves det at maskinen får innhente et datasett. Enkelte stiller seg kritisk til hvilken informasjon dette skal være og hvordan den brukes. 

 

Ifølge Forskning.no, er en av de store utfordringene med AI at vi mennesker ikke alltid kan se hvordan datamaskinene kommer frem til beslutninger. Til og med de som har utviklet systemene har problemer med å finne ut av hvordan maskinene har nådd frem til bestemte resultater. Dette kalles for “den sorte boksen”.

Den sorte boksen

Den sorte boksen er en metafor som referer til de deler av et system basert på AI-teknologi vi mennesker ikke kjenner til, altså de beregningene som maskinen selv gjør. Dette er et tema som er sentralt i forskningen og utvikling av kunstig intelligens. 


Desto mer data et system behandler, jo mer presist blir systemet. Samtidig blir det desto vanskeligere å forstå. Dette kan være spesielt problematisk på for eksempel sykehus, der små feil kan få fatale konsekvenser. 

Artificial intelligence i fremtiden

Det er ingen tvil om at kunstig intelligens allerede har tatt en sentral plass i hverdagen vår, og at det vil fortsette å være en del av fremtidens teknologi og forskning. Kunstig intelligens er stadig i utvikling, og med regjeringens strategi for kunstig intelligens kan vi nok forvente at denne type teknologi tas stadig mer i bruk i ulike deler av samfunnet. 

 

Uansett hvordan AI-teknologi benyttes i fremtiden, er det ikke til å stikke under en stol at det gir mange fordeler i samfunnet. Det er likevel viktig å huske på at ny teknologi ikke nødvendigvis er svaret på alt, og at det også finnes ulemper ved bruk av denne type teknologi.

Ønsker du å lære mer om AI-teknologi?

Hvis du vil lære mer om artificial intelligence, kan du delta på den årlige konferansen AI+. Den internasjonale konferansen tar for seg spennende og aktuelle temaer innen AI med mål om å gi norske og internasjonale miljøer et sted å dele kompetanse, inspirasjon og informasjon om AI-teknologi, innovasjon, datastyrt økonomi og digitale systemer.